Project Description

Kręgi wykonane w tej technologii charakteryzują się dużą wytrzymałością, trwałością , małą nasiąkliwością, dużą dokładnością wymiarową. Kręgi oferowane przez Nas spełniają wymogi Polskich Norm oraz Normy DIN.

Zamierzonym zastosowanie wymienionych elementów jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków , wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem.

Elementy mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego jak i pieszego.