Project Description

Stosowane do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych.
Płytę JOMB należy wykorzystywać także do umacniania skarp, nasypów, cieków wodnych itp.
JOMB to płyty żelbetowe zbrojone siatką z drutu żebrowanego (fi 6mm) wykonane z betonu C25/30.