Płyta drogowa Jomb

Stosowane do wykonywania nawierzchni parkingów, placów i dróg tymczasowych. Płytę JOMB należy wykorzystywać także do umacniania skarp, nasypów, cieków wodnych itp. JOMB to płyty żelbetowe zbrojone siatką z drutu żebrowanego (fi 6mm) wykonane z betonu C25/30.

Krąg betonowy

Kręgi wykonane w tej technologii charakteryzują się dużą wytrzymałością, trwałością , małą nasiąkliwością, dużą dokładnością wymiarową. Kręgi oferowane przez Nas spełniają wymogi Polskich Norm oraz Normy DIN. Zamierzonym zastosowanie wymienionych elementów jest umożliwienie dostępu i wentylowanie systemów odwadniających i kanalizacyjnych, służących do odprowadzania ścieków , wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie [...]

Płyta ażurowa

Produkt przyjazny środowisku. Pozwala tworzyć utwardzone nawierzchnie obsiane trawą. Doskonale sprawdza się na parkingach, placach, ulicach dojazdowych, alejkach, a także na stromych podjazdach. Stosowana jest również do umacniania nasypów i skarp. Ażurowa konstrukcja płyty zapewnia dostęp świeżego powietrza oraz wody do warstwy ziemi znajdującej się pod płytą. Dzięki temu duże powierzchnie gruntu obłożone płytami nie [...]